Pravidla

 • Podmínkou hlasování v soutěži je účet na facebook.com.
 • Každý může vkládat ke kolejím vlastní fotografie. Ty budou následně schváleny organizátory soutěže a vloženy k profilu dané koleje.
 • Případné žádosti o zařazení dalších kolejí do soutěže napište na info@kolejroku.cz, následně bude doplněna.
 • Organizátoři si vyhrazují právo bez udání důvodu smazat fotky nebo videa do soutěže zaslané.
 • Autoři fotek a doplňujícíh informací, kteří se soutěže účastní, automaticky dovolují organizátorům volně nakládat s obsahem.
 • Vítězové nemají na ceny žádný právní nárok.
 • Vítězové jsou povinni se v den předání výhry dostavit na předem dohodnuté místo, pokud nebude organizátory stanoveno jinak.
 • Přihlášením do soutěže Excelent Kolej roku a následným hlasováním souhlasíte s těmito pravidly.
 • Podvodné hlasy budou odstraněny. V případě opakovaného porušování regulérnosti soutěže může být uživatel vyřazen ze soutěže.

Kolej roku
Excelent Kolej roku

 • Každý člověk má 3 kladné a 3 záporné hlasy v soutěži. Tyto hlasy může udělit kdykoliv, až do jejich vyčerpání, kterékoliv z kolejí v databázi.
 • Hodnota kladného hlasu je 1 bod a hodnota záporného je 0,5 bodu. Výsledný zisk bodů je dán rozdílem kladných a záporných hlasů, resp. jejich bodových hodnot (např. 300 kladných hlasů - 400 záporných hlasů / 2 = 100 kladných bodů).
 • Titul nejlepší nebo nejhorší kolej roku může dostat pouze kolej, která dostane v součtu kladných a záporných hlasů alespoň 100 hlasů (např. 48 kladných hlasů + 52 záporných hlasů = 100 hlasů).
 • Hlasování v soutěži probíhá od jejího spuštění do 26. 4. 2015 23:59:59.
 • Poslední den (tedy 26. 4. 2015) večer je hlasování v soutěži skryté a jeho odtajnění dojde třikrát během večera, a to v 18:00, ve 20:00 a ve 22:00.
 • Výhru 8000 piv Excelent a 1500 snack balíčků od Mondelēz získá ta kolej, která dostane nejvíce bodů ze všech kolejí v databázi.
 • Pouze orientačně uvádíme také rozdělejí v kategorii dle ubytovací kapacity, koleje s nejvíce body v kategorii středních i malých kolejí nedostávají žádnou cenu. Jediným vítězek soutěže je kolej s nejvyšším celkovým počtem bodů.
 • Mezníky rozdělejí kolejí dle ubytovací kapacity:
  Malé koleje: do 300 lůžek
  Střední koleje: 300 - 1000 lůžek
  Velké koleje: nad 1000 lůžek
 • Zaslané vouchery za udělení hlasu slouží jako přednostní vstupenka pro výdej hlavní ceny v den a místě jejího předání, u speciálně označeného výdejního pultu.

Kolej roku
Kolejní pařmen

 • Nahrávat vlastní profil do soutěže může každý, kdo se přihlásí přes svůj účet na Facebooku.
 • Následně vloží ve své uživatelské sekci vlastní foto vztahující se k tématu pařby, vyplní název, popisek, přiřadí k profilu kolej (daná osoba musí bydlet na uvedené koleji). K profilu může také vložit doplňující informace, na základě kterých jej ostatní návštěvníci mohou podpořit v soutěži.
 • Profil bude poté schválen organizátory a autorovi přijde potvrzení o zařazení do soutěže.
 • Každý uživatel se do soutěže může zapojit jen jednou, v průběhu soutěže však může svůj profil upravovat.
 • Každý člověk může pro každý profil hlasovat pouze jednou. Počet profilů, kterým udělí svůj jeden hlas, není nijak omezen.
 • Profil s nejvyšším počtem hlasů vyhrává.
 • Hlasování probíhá do 26. 4. 2015 23:59:59.
 • Na základě počtu „palců nahoru“ bude vybrán jeden soutěžící, který se může těšit na nový NVIDIA® SHIELD™ Tablet WiFi 16GB & ovladač NVIDIA® SHIELD™ Wireless Controller​. 
 • Z hlasujících pro vítěze kategorie bude náhodně vylosován jeden, který dostane také nový NVIDIA® SHIELD™ Tablet WiFi 16GB & ovladač NVIDIA® SHIELD™ Wireless Controller.
 • Vítězové nemají žádný právní nárok na ceny.
 • Vítězové jsou povinni se v den předání výhry dostavit na předem dohodnuté místo, pokud nebude organizátory stanoveno jinak.

Kolej roku
Kolejní pokoj

 • Nahrávat podklady do soutěže může každý, kdo se přihlásí přes svůj účet na Facebooku.
 • Následně vloží ve své uživatelské sekci album, vyplní název, popisek a přiřadí kolej (pokoj se musí nacházet na přiřazené koleji).
 • Album se odešle na autorizaci a uživateli přijde potvrzení o zařazení pokoje do soutěže.
 • V kategorii Kolejní pokoj může každý uživatel vložit pouze jedno album a do něj poté vkládat fotky.
 • Ze soutěže je automaticky vyřazen pokoj, který se v loňském ročníku soutěže umístil na prvním místě.
 • Každý člověk může hlasovat pro každý pokoj pouze jednou, počet pokojů, kterým může udělit svůj jeden hlas, není nijak omezen.
 • Volně hlasovat pro pokoje je možné do 19. 4. 2015 23:59:59.
 • Poté bude vybráno deset pokojů s nejvíce hlasy, které postoupí k posouzení odbornou porotou složenou ze zástupce organizátora, zástupců partnerů kategorie Kolejní pokoj a zástupce studentů.
 • Na základě verdiktu poroty bude určen jeden vítěz v kategorii Kolejní pokoj, který získá cenu dárkový balíček bruno banani v hodnotě 5000,- Kč.
 • Vítězové nemají žádný právní nárok na ceny.
 • Vítězové jsou povinni se v den předání výhry dostavit na předem dohodnuté místo, pokud nebude organizátory stanoveno jinak.


Ochrana osobních údajů

 • Veškerá data získaná od uživatele jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců, která mohou být uvedena v aplikaci, jako jsou jméno, příjmení a fotografie používaná v rámci sociální sítě Facebook.com a dále může být jejich jméno a adresa použita pro zaslání výhry.
 • Data získaná od uživatele slouží jako základ pro generování výsledných statistických zpráv a jako kontaktní údaje pro zasílání výher.
 • Zprávy ve formě upozornění a emaily s oznámením o výhrách mohou mimo toto oznámení obsahovat i reklamní sdělení či obrázek.
 • Uživatel může svou registraci zrušit. Po zrušení registrace jsou veškerá data uživatele zanonymizována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.